. . . . . . . . . . . . . . . . .
Wegbeschrijving
Road map
Road map, detailed

Komt u uit de richting Gent, Ieper of Roeselare ? Dan vindt u verderop meer informatie !

Wanneer u uit richting Gent komt via de E17...

Neem afrit ‘Kortrijk-Zuid’, en houd meteen links aan. Volg m.a.w. niet de richting rechtsaf, ‘De Hallen’.
Dit brengt u op een grote ei-vormige rotonde, die u half dient te doorlopen. U volgt hierbij richting ‘Kortrijk-West’. Zodoende komt up de R8 (ring rond Kortrijk).
Neem afrit 12. Sla linksaf op het eind van de afrit, richting Marke.Neem de eerste straat rechts, die een bocht naar links maakt. Sla rechtsaf aan het eerstvolgende kruispunt, en volg de hoofdweg tot u op een rond punt komt. Daar gaat u 90 graden linksaf.
De ‘Gladiatorenstraat’ is de 8e straat links. Nummer 28 bevindt zich aan de rechterzijde

Wanneer u vanuit richting Ieper komt via de A19, of vanuit richting Roeselare via de A17/E403...

Aangezien zowel de A17/E403 als de A19 elkaar kruisen, volgt hierna een wegbeschrijving vanaf dat kruispunt, waar u initieel richting Kortrijk volgt.Op het ogenblik dat de weg naar een lager gelegen niveau gaat, komt u op de ring rond Kortrijk. Neem afrit 11, 300 m verderop.

Ga linksaf aan de verkeerslichten. Onmiddellijk op de brug staan opnieuw verkeerslichten. Die laat u letterlijk achter u liggen, en bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtsop, richting ‘Marke’ (het bord staat behoorlijk laag en is niet goed zichtbaar). U komt langsheen de kerk van Bissegem, en rijdt op dit ogenblik doorheen de ‘Driekerkenstraat’, die op zeker ogenblik over de ‘Leie’ gaat.

De straat eindigt op een T
Ga nu rechts, onder de ring rond Kortrijk.
De hoofweg die u volgt brengt u onder een spoorwegbrug. Zodra u van onder die brug komt gaat u rechtsaf, de ‘Rekkemsetraat’ in

De ‘Gladiatorenstraat’ is de 8e straat links. Nummer 28 bevindt zich aan de rechterzijde.

[Intro] [Home] [Contact gegevens] [Diensten] [Verkoopsvoorwaarden] [Referenties]